31 tiếng ngồi xe – 860km đường đèo cuối cùng gã cũng đến nơi cần đến và là việc cần làm

31 tiếng ngồi xe – 860km đường đèo cuối cùng gã cũng đến nơi cần đến và là việc cần làm.
Xe của gã mang hơn 15.000 bộ đồ sẽ giữ ấm cho học sinh dân tộc miền núi tại huyện Mường Nhé trong tổng 6 chuyến gần 200.000 bộ đồ đến với 7 huyện vùng núi nghèo của tỉnh Điện Biên.
#TimHồng
#ấmlòng

10 thoughts on “31 tiếng ngồi xe – 860km đường đèo cuối cùng gã cũng đến nơi cần đến và là việc cần làm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *