ai cũng có 1 đứa bạn ưa tâm sự nhưng hễ nó nói xong đến phiên mình thì

ai cũng có 1 đứa bạn ưa tâm sự nhưng hễ nó nói xong đến phiên mình thì
mình nhận xét góp ý: tao nghĩ là abcxyz.
nó: mày không hiểu đâu…
?
mình im lặng.
nó: mày thấy sao? giờ tao nên làm gì? sao mày không nói gì? đến mày cũng bỏ tao luôn hả? lúc khó khăn mới biết ai là bạn khi hoạn nạn mới biết bạn là ai.
mình: ừ thì tao thấy là abcxyz.
nó: mày không hiểu đâu…
?
mình: tao không hiểu đâu.
nó: mày mà không hiểu thì trên đời này không ai hiểu hết!
dmm. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *