Baby Pinky Jiminie Ủa ủa sao để trẻ em đi lung tung một mình ở sân bay vậy

Baby Pinky Jiminie~~~ Ủa ủa. sao để trẻ em đi lung tung một mình ở sân bay vậy. Cậu gì ơi, cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu ơi ㅋㅋㅋ
Khi bạn mặc áo hường đeo ba lô như bé em đi học, bạn sợ mình bị cute quá nên độp thêm chiếc kính mát vô để cứu vớt sự ngầu lòi của bạn nhưng fan lại chỉ nhìn thấy sự bé em đáng yêu dễ cưng uchuchu tỏa ra từ phía bạn..
p/s: bật âm thanh nhé
Vid: jiminsarchive

One thought on “Baby Pinky Jiminie Ủa ủa sao để trẻ em đi lung tung một mình ở sân bay vậy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *