Bạn golfer gọi rủ tham gia chương trình gửi tiền ở ngân hàng Hong Leong Singapore chơi golf miễn phí sân golf Đại Phước Taekwang Jongsan Hàn Quốc

Bạn golfer gọi rủ tham gia chương trình gửi tiền ở ngân hàng Hong Leong Singapore chơi golf miễn phí sân golf Đại Phước Taekwang Jongsan Hàn Quốc.
Quẳng đó ít tiền vừa hưởng lãi vừa cuốc đất không tốn tiền. Hay!
Sân vắng, cặp sông, nhiều gió ngược, đánh khó nhưng rất cảm xúc ‘loãng mạng’. Nhưng mà nghĩ lại thấy chơi hoài một sân không chán ư?
Lại nữa, chả lẽ già lắm rồi sao mà phải kiếm sống bằng gửi tiết kiệm?
Cứ đong đưa hai hàng vậy đó ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *