CẨM NANG TU ĐẠO HT QUẢNG KHÂM Khi bạn khởi ý nghĩ xấu đừng chấp trước nó hãy tự nhủ thầm

CẨM NANG TU ĐẠO-HT QUẢNG KHÂM
———————————————–
***Khi bạn khởi ý nghĩ xấu, đừng chấp trước nó; hãy tự nhủ thầm:
“Mình không nên nghĩ ác!” Không thể dùng hình phạt, bởi vì hình
phạt chỉ làm tổn hại chính mình mà thôi.
***Sự vật có tướng trạng thì dễ thấy. Việc vô hình vô tướng thì khó thấy (như nói thị phi…); ta cần có lòng cứng rắn, đừng để bị chúng lôi kéo.
***Hỏi: Có nghiệp mang theo thì làm sao khai trí huệ?
Ðáp: Niệm “Nam mô A-Di-Ðà Phật” cho nhiều.
***Nếu các bạn noi gương đức hạnh của Sư-Phụ (Hòa-Thượng Quảng Khâm) thì đi đâu cũng yên ổn cả.
***Thân thể giả dối của chúng ta khó tránh bệnh tật; song, thân bệnh là bệnh nhỏ. Có vọng tưởng, tham, sân, si mới là bệnh lớn. Còn vọng tưởng là còn tiếp nối chuỗi luân hồi, không dứt được vòng sanh tử.Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung, bình thường mình cần phải uống thuốc “A-Di-Ðà Phật”; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *