Chả hiểu sao ở có một mình mà ngày nào cái thùng rác nó cũng đầy ự

Chả hiểu sao ở có một mình mà ngày nào cái thùng rác nó cũng đầy ự. Nhà vệ sinh cái, ngoài phòng một cái còn cả một bịch trước cửa chưa đem đi vứt từ mấy hôm trước ???
Ghét đổ rác vãi vì không bao giờ đi đổ kịp giờ … phải đi bộ đoạn ms có thùng rác và… ??? toàn tầm giờ này khi nhà nhà đều đóng cửa em mới mang rác đi “đổ nhờ” vào đống rác nhà người ta tiện cho cô chú quét rác cũng đỡ chiếm diện tích đường đi ?
Dung thật thông minhhh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *