Chơi với bé có vài phút mà bé́ cứ đi theo kêu ngêu ngao dưới chân cả tiếng vậy

Chơi với bé có vài phút mà bé́ cứ đi theo kêu ngêu ngao dưới chân cả tiếng vậy..́ dễ thương vô cùng.. :b :b
P/$: rất muốn nuôi một con nhưng mình đi làm rồi chơi tối ngày, ko có thời gian chăm sóc thì tội em nó lắm..

2 thoughts on “Chơi với bé có vài phút mà bé́ cứ đi theo kêu ngêu ngao dưới chân cả tiếng vậy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *