Chưa nóng mà mụ ấy đã cắt trụi bộ lông xù của mình đã thế lại còn không đều chỗ dài chỗ ngắn chỗ thì bị lẹm chỉ tại ki bo tiết kiệm mấy trăm đi spa mà Mụ ấy tự cắt cho mình

Chưa nóng mà mụ ấy đã cắt trụi bộ lông xù của mình, đã thế lại còn không đều chỗ dài chỗ ngắn, chỗ thì bị lẹm, chỉ tại ki bo tiết kiệm mấy trăm đi spa mà Mụ ấy tự cắt cho mình. May cũng không quá tệ! Đền lại mụ ấy cho mình đi dạo một vòng buổi sáng. Chào mùa hè! Chào tháng 5 rực rỡ!

4 thoughts on “Chưa nóng mà mụ ấy đã cắt trụi bộ lông xù của mình đã thế lại còn không đều chỗ dài chỗ ngắn chỗ thì bị lẹm chỉ tại ki bo tiết kiệm mấy trăm đi spa mà Mụ ấy tự cắt cho mình”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *