Chúc mừng kỉ niệm 10 năm chung đôi nhiều hạnh phúc của bạn Pooh với anh Tuấn

Chúc mừng   kỉ niệm 10 năm chung đôi nhiều hạnh phúc của bạn Pooh với anh Tuấn!
?
Hình cũ ai có ai bỏ vô đây coi chung với ?
Lão Tà Hoàng Tran Hoa Tuan Luu
Giang Bui Donald Tran Tuan Dinh Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *