Chức NỮ Buồn ngủ gặp được chiếu manh Chức Nữ ngả tạm bên giành cỏ hoa Lấp ló yếm mỏng xa xa Đào tiên đôi quả nõn nà nhấp nhô Ngưu Lang chăn dắt chỗ mô Để cô vợ trẻ bên hồ lẳng lơ Chức Nữ thay thế nàng thơ Cho chàng thi sĩ ngẩn ngơ họa bài Trăng khuya len lỏi đêm dài Ngưu Lang xây mộng bồng lai cõi trần VXT SG 13 7 2017 Ảnh sưu tầm

▪ Chức NỮ Buồn ngủ gặp được chiếu manh Chức Nữ ngả tạm bên giành cỏ hoa Lấp ló yếm mỏng xa xa Đào tiên đôi quả nõn nà nhấp nhô Ngưu Lang chăn dắt chỗ mô Để cô vợ trẻ bên hồ lẳng lơ Chức Nữ thay thế nàng thơ Cho chàng thi sĩ ngẩn ngơ họa bài Trăng khuya len lỏi đêm dài Ngưu Lang xây mộng bồng lai cõi trần… ———————————————- [VXT-SG: 13/7/2017. Ảnh sưu tầm]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *