Có 3 ngày thui ah Khách hàng ở tận Quảng Ninh ngày 2 1 2108 em nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi nằm viện cho bạn ý

??? Có 3 ngày thui ah ???
? Khách hàng ở tận Quảng Ninh : ngày 2/1/2108 em nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi nằm viện cho bạn ý…
? Và ngày 5/1/2018 bạn ý thấy luôn TING TING 4tr đồng về tài khoản của mình ???
??? Hôm nay e thấy nàng ý đăng bài ” tiền tiêu hết giấy báo mới về sau ” ??? Phạm Hương Nụ
☺️☺️☺️ Iu lắm cơ AVIVA Việt Nam ❤️❤️❤️❤️

One thought on “Có 3 ngày thui ah Khách hàng ở tận Quảng Ninh ngày 2 1 2108 em nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi nằm viện cho bạn ý”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *