Cố lên Còn một lớp tập huấn cuối cùng vào tuần tới tại Bình Thuận để đóng lại kế hoạch năm 2016 hoàn thành 34 lớp tập huấn cho hơn 1000 học viên và 4 dự án hỗ trợ trẻ em thanh thiếu niên tại TP HCM Bến Tre Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Vĩnh Long

Cố lên! Còn một lớp tập huấn cuối cùng vào tuần tới tại Bình Thuận để đóng lại kế hoạch năm 2016 hoàn thành 34 lớp tập huấn cho hơn 1000 học viên và 4 dự án hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên tại TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *