Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là chống chết chìm drown proofing trong đó người ta buộc tay bạn vào sau lưng trói chân bạn lại và ném bạn xuống một bể bơi sâu 9 foot deep 2 7 mét Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua 5 phút

Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là “chống chết chìm” (drown-proofing) trong đó người ta buộc tay bạn vào sau lưng, trói chân bạn lại, và ném bạn xuống một bể bơi sâu 9-foot-deep (2.7 mét).
Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua 5 phút.
…. À mà thôi, có quá nhiều bạn post cái bài này rồi. Mình chỉ có một bài tập nhỏ … dậy sớm lúc 5h thoai.
Bài học thực sự diễn ra khi bạn trải nghiệm nó. Bạn có sống sót qua “5 phút” không?
Tôi gửi thách thức này đến bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *