Con người có thể nói rất giỏi để che dấu sự phù phiếm của bản thân nhưng không thể gạt đi sự tự ti

“Con người có thể nói rất giỏi để che dấu sự phù phiếm của bản thân, nhưng không thể gạt đi sự tự ti. Nó luôn hiện hữu ở đó. Làm việc bằng kinh nghiệm sẽ luôn nuôi dưỡng sự tự ti đó, sống ở đó, to dần mỗi ngày.
Chỉ bằng cách học tập mỗi ngày, bạn mới xoá bỏ được sự tự ti đó. Học tập bằng nhiều cách, và các hiệu quả nhất đó là đọc sách và câu nói kỳ diệu: “Oh cái này tôi không biết.””
– Trích: Những bài học tuổi 32 của cô giáo trường làng Linh Linh <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *