CỘNG SINH Răng nói với lưỡi Tao mà phập nhẹ một cái chắc mày đau lắm ha

CỘNG SINH
Răng nói với lưỡi:
– Tao mà phập nhẹ một cái chắc mày đau lắm ha?
Lưỡi trả lời:
– Tao mà lỡ lời 32 anh em mày rụng hết đấy con ạ!
Mồm chen vào:
– Tao mà nói dại thì hai thằng chúng mày lẫn lộn là cái chắc.
Não:
– Im hết đi!Tao đập đầu vào tường là chết cả lũ!

One thought on “CỘNG SINH Răng nói với lưỡi Tao mà phập nhẹ một cái chắc mày đau lắm ha”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *