Đi đâu mình cũng ráng đi vệ sinh nhiều khi còn bị nói đ i a lung tung nhưng nhờ thói quen này mà mình hay thấy mấy cái hay ho ở mấy nhà vệ sinh khắp nơi trên thế giới

Đi đâu mình cũng ráng đi vệ sinh, nhiều khi còn bị nói “đ*i *a lung tung”; nhưng nhờ thói quen này mà mình hay thấy mấy cái hay ho ở mấy nhà vệ sinh khắp nơi trên thế giới. Không kể những “dụng cụ thiết bị” tương tự bắt buộc phải có ở tất cả nhà vệ sinh, thì cái câu “Một bước nhỏ đi tới, một bước bự văn minh” này cứ làm mình cười mãi, giữa thư viện Thanh Hoa…

3 thoughts on “Đi đâu mình cũng ráng đi vệ sinh nhiều khi còn bị nói đ i a lung tung nhưng nhờ thói quen này mà mình hay thấy mấy cái hay ho ở mấy nhà vệ sinh khắp nơi trên thế giới”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *