Đồng hành cùng đội nhóm tại Hành Trình Kiến Tạo Tương Lai lần thứ 2

Đồng hành cùng đội nhóm tại Hành Trình Kiến Tạo Tương Lai lần thứ 2. Một khóa học vô cùng tuyệt vời dành cho những ai muốn Start Up. Bạn sẽ chỉ hút những người giống như bạn. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là hãy kiến tạo ra nó. Những gì học ngày hôm nay, đọc ngày hôm nay, đi cùng ai ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của 3-5 năm tới

10 thoughts on “Đồng hành cùng đội nhóm tại Hành Trình Kiến Tạo Tương Lai lần thứ 2”

  1. Thật sự cảm ơn mối duyên lành này, mối nhân duyên cho mình được là thành viên của 1 đội nhóm vô cùng tuyệt vời #faaenterprise, với nhà lãnh đạo tuyệt vời Nguyễn Thanh Phong với những thành viên vô cùng tuyệt vời là những người trẻ đầy đam mê và tài năng, đầy sự yêu thương và chân thành và còn đong đầy những điều tốt đẹp nữa <3 <3 <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *