DZUIII Mặc lộn quần Hai người ba n thân ơ chung pho ng tro rảnh rỗi ngồi no i chuyê n vơ i nhau Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào

DZUIII
Mặc lộn quần
Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau: “Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết định cứ rủ”.
Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét bảo:
– Có chí khí!
– Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó.
– Trời không phụ lòng người tốt mà.
– Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc lộn quần của mày.

One thought on “DZUIII Mặc lộn quần Hai người ba n thân ơ chung pho ng tro rảnh rỗi ngồi no i chuyê n vơ i nhau Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *