Giao thừa Đêm ba mươi lịnh về thương giới

Giao thừa
Đêm ba mươi lịnh về thương giới
Thần đông lưu luyến chẳng muốn rời
Có phải mai vàng chơm chớm nụ
Giao thừa thiên hạ ngắm sao rơi
Kịp ước ngày mai qua năm mới
Vạn điều may mắn vạn phúc trời
Thần đông lặng lẽ xa trần thế
Trở về nhường bước sắc xuân phơi
Đứa trẻ quê nghèo khoe chiếc áo
Dẩu chân không dép mắt vẫn ngời
Niềm tin mai mốt khi khôn lớn
Trục đất xoay dần vạn vật xoay
Nước non vĩnh cửu nhờ tay trẻ
Vươn vai Phù Đổng rạng gióng nòi

2 thoughts on “Giao thừa Đêm ba mươi lịnh về thương giới”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *