Hoàn toàn ủng hộ Tao mà lên làm tổng thống thì đua xe gây rối trật tự đem xe thiêu hỏa và phạt đánh cho gẫy tay gẫy chân để khỏi phá làng phá xóm

Hoàn toàn ủng hộ! Tao mà lên làm tổng thống thì đua xe, gây rối trật tự đem xe thiêu hỏa và phạt đánh cho gẫy tay gẫy chân để khỏi phá làng phá xóm. Đứa nào nghiện xì-ke, ma túy không đem chữa trị nữa, đem ra xử tử hết, giảm gánh nặng xã hội và ngân sách. Thằng nào làm quan tham nhũng thì không chỉ xử bắn 1 mình nó mà đem cả vợ con ra tử hình hết. Trộm cắp, cướp giật thì chặt tay chặt chân. Xả rác phạt tiền, bỏ tù vài đứa làm gương mới sợ. Chơi bóng cười, ngáo đá bị đi lưu đầy ra vùng cao, hải đảo cho thức tỉnh, v.v…Dân Việt Nam phải áp dụng luật giống như vậy mới khá lên nổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *