Hôm nay me da y ba n i cu ng đâ u co 1s la ba n bik la m me reo lên vi thâ y con mi nh thiên ta i qua đâu co ngơ ră ng ba c du nuôi em no i da y em ca i na y ca ch đây ca tha ng ôi me Liên ơi me đang đi lang thang ơ xư sơ thâ n tiên na o dzâ y bơ t đu dây xu n chơi vơ i con na o

Hôm nay mẹ dạy bạn í cụng đầu có 1s là bạn bik làm, mẹ reo lên vì thấy con mình thiên tài quá, đâu có ngờ rằng bác dú nuôi em nói dạy em cái này cách đây cả tháng ôi mẹ Liên ơi, mẹ đang đi lang thang ở xứ sở thần tiên nào dzậy, bớt đu dây xún chơi với con nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *