Lính bắn tỉa giống Samurai Nhật ở chỗ một khi ra đòn là đối phương hồn ở đâu bây giờ

Lính bắn tỉa giống Samurai Nhật ở chỗ một khi ra đòn là đối phương “hồn ở đâu bây giờ”.
Nhìn chung không rườm rà hoa lá cành, hợp tính cách đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán!
Họ chỉ tập trung vào mục tiêu, nhờ vậy năng lượng bỏ ra ít mà hiệu quả.
Giờ học mấy tay bắn tỉa, mình cũng ít quan tâm chuyện râu ria.
Bộ nhớ não đầy rác rồi, nhồi thêm rác vào thì không còn chỗ nhớ cái khác nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *