Một ngày nếu Fb tự dưng đóng cửa chắc mình sẽ vô cùng tiếc

Một ngày nếu Fb tự dưng đóng cửa chắc mình sẽ vô cùng tiếc.
Like cả ngàn trang rồi, những trang sau này đều có vẻ hay, còn chưa khám phá hết 🙁

4 thoughts on “Một ngày nếu Fb tự dưng đóng cửa chắc mình sẽ vô cùng tiếc”

Trả lời Lê Vũ Hoàng Mai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *