Mời bạn bè gần xa xem sử học với cách làm không thể không yêu

Mời bạn bè gần xa xem sử học với cách làm không thể không yêu! ???
☣️ Việt Sử Kiêu Hùng là dự án phim dã sử diễn họa đầu tiên kiêu hùng nhất của dân tộc. Được xây dựng bằng tất cả tâm huyết của nhóm hoạt động vì cộng đồng Đuốc Mồi, mang khát vọng truyền cảm hứng sử Việt cho các bạn trẻ Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *