Mỗi khi đọc được những điều gì tâm đắc vì thấy nó ứng với cuộc đời mình từng trải nghiệm va vấp và trả giá mình thường chia sẻ cùng con văn viết mà cũng văn hoa đồ ghi là gửi gắm đến con đồ Chín trên mười lần khi kiểm tra lại trước lúc bấm enter thì thấy mình ghi là GỬI GÁI

Mỗi khi đọc được những điều gì tâm đắc vì thấy nó ứng với cuộc đời mình, từng trải nghiệm, va vấp và trả giá mình thường chia sẻ cùng con, văn viết mà, cũng văn hoa đồ, ghi là gửi gắm đến con đồ…
Chín trên mười lần khi kiểm tra lại trước lúc bấm enter thì thấy mình ghi là GỬI GÁI. Mèng ơi hên quá ba không có gửi gái cho con nha con trai haha
Mà ngẫm mình mê gái đến vại toàn biên gửi gái thay vì gửi gắm, báo gái thay vì báo giá vại mà giang hồ nó đồn mình bê đê, bóng muộn, mình buồn quá, dm!

12 thoughts on “Mỗi khi đọc được những điều gì tâm đắc vì thấy nó ứng với cuộc đời mình từng trải nghiệm va vấp và trả giá mình thường chia sẻ cùng con văn viết mà cũng văn hoa đồ ghi là gửi gắm đến con đồ Chín trên mười lần khi kiểm tra lại trước lúc bấm enter thì thấy mình ghi là GỬI GÁI”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *