Mỗi ngày vào FB lần nào cũng đập vào mắt cái dòng này

Mỗi ngày vào FB – lần nào cũng đập vào mắt cái dòng này!
Chức ji nhỉ??? Ở đâu cũng M.
Tháng này đầu toàn PV vì cố thoát kiếp M đây!!! (Con bạn nó bẩu, ko EM thì làm con dog, cự cãi – vốn là dog rùi mà, ko lên nổi, cấm…sủa, nhá!!!)

2 thoughts on “Mỗi ngày vào FB lần nào cũng đập vào mắt cái dòng này”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *