Mọi người ơi đừng nghĩ ngợi lo lắng quá nhiều nhé chúng ta phải luôn vui vẻ bình tĩnh và tự tin cỗ vũ hết mình cho các bạn trẻ U23 Việt Nam của chúng ta

Mọi người ơi , đừng nghĩ ngợi lo lắng quá nhiều nhé, chúng ta phải luôn vui vẻ, bình tĩnh và tự tin cỗ vũ hết mình cho các bạn trẻ U23 Việt Nam của chúng ta ❤️
Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Việt Nam tự tin chiến thắng !
Thắng không kiêu bại không nản !
Tôi yêu Việt Nam !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mọi người ơi đừng nghĩ ngợi lo lắng quá nhiều nhé chúng ta phải luôn vui vẻ bình tĩnh và tự tin cỗ vũ hết mình cho các bạn trẻ U23 Việt Nam của chúng ta

Mọi người ơi , đừng nghĩ ngợi lo lắng quá nhiều nhé, chúng ta phải luôn vui vẻ, bình tĩnh và tự tin cỗ vũ hết mình cho các bạn trẻ U23 Việt Nam của chúng ta ❤️
Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Việt Nam tự tin chiến thắng !
Thắng không kiêu bại không nản !
Tôi yêu Việt Nam !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *