Một bạn Tình nguyện viên chia sẻ chỉ cần mỗi người chúng ta trong 1 tháng nhịn một bữa ăn sáng lấy số tiền đó quyên góp thì đã giúp đỡ được cho rất nhiều người còn kém may mắn hơn mình

Một bạn Tình nguyện viên chia sẻ: chỉ cần mỗi người chúng ta, trong 1 tháng nhịn một bữa ăn sáng, lấy số tiền đó quyên góp thì đã giúp đỡ được cho rất nhiều người còn kém may mắn hơn mình.
Làm từ thiện đâu cần phải dư ăn dư mặc, phải giàu có mới có thể làm được. Mỗi ngày bỏ ống heo 1k, 1 tháng được 30k, 10 người cùng làm thế sẽ có được 300k/tháng để giúp người nghèo rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *