Nếu bạn vẫn còn có thể đếm chính xác số lượng sách mà bạn đã đọc, kể rõ tên những cuốn sách hay

Nếu bạn vẫn còn có thể đếm chính xác số lượng sách mà bạn đã đọc, kể rõ tên những cuốn sách hay.
Thì hãy quay trở lại và đọc thêm nhiều hơn nữa đi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *