Người ta đều nói tuổi trẻ chính là vốn tôi muốn bổ sung thêm là chỉ khi phấn đấu vốn liếng của bạn mới có giá trị chỉ khi liều mạng tuổi trẻ của bạn mới đáng để bạn tự hào

???Người ta đều nói tuổi trẻ chính là vốn, tôi muốn bổ sung thêm là, chỉ khi phấn đấu, vốn liếng của bạn mới có giá trị, chỉ khi liều mạng, tuổi trẻ của bạn mới đáng để bạn tự hào.
?Mở miệng ra đã nhắc đến khó khăn, sự trưởng thành đã cách bạn quá xa rồi.
? Mới bỏ ra chút công sức đã nghĩ đến việc báo đáp, cơ hội đã cách bạn quá xa rồi.
? Vừa bắt tay vào làm đã nghĩ đến lợi ích cá nhân, trái ngọt đã cách bạn quá xa rồi.
? Mới có chút khởi sắc đã nghĩ tới điều kiện, tương lai đã cách bạn quá xa rồi.
?Vừa mới hợp tác đã sợ thiệt, sự nghiệp đã cách bạn quá xa rồi…
??CHÍNH BẠN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH BẠN TRỞ THÀNH AI ???
#Style_mùa_đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *