Nói thật với các bác biển về đêm rất tối

Nói thật với các bác biển về đêm rất tối. Nhất là vào cuối tháng ko trăng. Em ghét nhất là di dạo biển đêm…mac dù rất thanh tịnh và thoải mái . Vì trời tối mầu da của em nó bị lẫn vào mầu màn đêm chả ai nhìn thấy, em cứ là phải tránh chúng nó chứ chả đứa nào nó tránh em
Có câu nói ” gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
KẾT LẠI LÀ EM TOÀN ĐƯƠC GẦN LỌ MỰC AH???
CHÚC CẢ NHÀ TUẦN MỚI AN LÀNH.CHỨ EM THÌ BỊ HUỶ MẤY ĐOÀN VÌ BÃO RỒI AH.
ĐEN TOÀN TẬP

35 thoughts on “Nói thật với các bác biển về đêm rất tối”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *