Frank Sinatra lớn lên trong nghèo khó, chết trong hào quang

Sinh ngày 12 – 12 – 1915 tại Hoboken, New Jersey. Lớn lên trên các đường phố nghèo ở Mỹ. Vì vậy, Frank Sinatra thề quyết tâm sẽ làm việc hết mình để thay đổi cuộc đời. Khởi nghiệp như một ca sĩ... Read More | Share it now!

Tiền polymer và những đồng tiền lạ trên thế giới

Những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vấn đề tiền polymer được đề cập đến khá nhiều. Vì vậy xin giới thiệu đôi điều về tiền polymer và một số đồng tiền lạ... Read More | Share it now!