Quặn lòng Thanh niên qua đường ngó vào cửa hàng thấy đồ đạc bừa bộn có ý tốt vào sắp xếp lại cho ngăn nắp Bị thanh niên áo xanh Vu Duy Thuong và Giới LK hấp diêm đến ngất xỉu

Quặn lòng…Thanh niên qua đường ngó vào cửa hàng thấy đồ đạc bừa bộn có ý tốt vào sắp xếp lại cho ngăn nắp Bị thanh niên áo xanh Vu Duy Thuong và Giới LK hấp diêm đến ngất xỉu ??‍♂️ May thay công an đến kịp ko thì ko biết chuyện còn đi đến đâu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *