Quý bạn bè chị em khách hàng của em Ai còn nợ em thanh toán giúp cho em với ạ

Quý bạn bè,chị em khách hàng của em❤️Ai còn nợ em thanh toán giúp cho em với ạ?Em cần lắm rồi ạ?Cuối năm rồi thanh toán cho em đi ạ.Để e còn thanh toán khoản nợ cuối năm của em với ạ.Trả nợ cho em đi để còn ăn tết cho ngon và vv đón lộc mới của năm mới may mắn mới ạ!Quý bạn bè,chị em khách hàng của em❤️Ai còn nợ em thanh toán giúp cho em với ạ?Em cần lắm rồi ạ?Cuối năm rồi thanh toán cho em đi ạ.Để e còn thanh toán khoản nợ cuối năm của em với ạ.Trả nợ cho em đi để còn ăn tết cho ngon và vv đón lộc mới của năm mới may mắn mới ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *