Quyết tâm năm Chó không thèm yêu thế mà gặp bạn Quy Nhơn thì cô Mòe liền đổ cái rụp

Quyết tâm năm Chó không thèm yêu, thế mà gặp bạn Quy Nhơn thì cô Mòe liền đổ cái rụp :<
Chuyến đi đầu tiên kết thúc tuyệt xinh, chỉ mong năm nay được lao đi bốn bể mãi thế~
Taken by bạn xế đanh đá ham ăn nọ, dọc Bãi Xép xanh lè như tuổi trẻ~

2 thoughts on “Quyết tâm năm Chó không thèm yêu thế mà gặp bạn Quy Nhơn thì cô Mòe liền đổ cái rụp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *