RẤT NHIỀU BẠN BÈ CỰU CHIẾN BINH MONG MUỐN Nguyễn Đình Thắng tải lên FACEBOOK nội dung NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH để cùng nhau chia sẻ

. RẤT NHIỀU BẠN BÈ, CỰU CHIẾN BINH MONG MUỐN Nguyễn Đình Thắng tải lên FACEBOOK nội dung NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH để cùng nhau chia sẻ. Mình vừa học, vừa bập bẹ lập thành 21 đoạn trích, tải lên facebook lần lượt để phục vụ bạn fac.
Chúc các bạn vui khỏe, cùng nhau ôn lại chiều dài 3 chiến dịch Tổng tiến công cuối cùng để hoàn thành sự nghiệp THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC !

2 thoughts on “RẤT NHIỀU BẠN BÈ CỰU CHIẾN BINH MONG MUỐN Nguyễn Đình Thắng tải lên FACEBOOK nội dung NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH để cùng nhau chia sẻ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *