Sản phẩm của một ngày lúc mưa lúc nắng

Sản phẩm của một ngày lúc mưa lúc nắng. Cũng ra gì phết với hơn nửa ngày sản xuất. Chú ý là miễn kỳ vọng nó như TVC hay concept phải có tư duy phim ngắn dự thi nhé. Nó chỉ đơn giản là một clip unbox sản phẩm làm quá và target hướng vào số đông. #48production #house #viral #clip #video #professional

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *