Sáng 28 tết được hỏi 1 câu thật dễ thương Ủa mày nó là con trai sao bồ nó lại là con trai rồi sao tụi nó sướng được mạy

Sáng 28 tết được hỏi 1 câu thật dễ thương : ” Ủa mày nó là con trai sao bồ nó lại là con trai, rồi sao tụi nó sướng được mạy ?? “.Trùi ui sao chú lại hỏi con, chú là ai, con không biết chú, chú đi ra đi, chú hỏi kì quá, con có buê đuê đâu mà chú lại hỏi con ??

16 thoughts on “Sáng 28 tết được hỏi 1 câu thật dễ thương Ủa mày nó là con trai sao bồ nó lại là con trai rồi sao tụi nó sướng được mạy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *