Sáng nay ngày 02 8 2014 tại Hội trường Đảng thành phố Bà rịa Thành Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn và chi đoàn Toà án tỉnh BR VT tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và phiên tòa giả định xét xử tội phạm mua bán chất ma túy nhằm tuyên truyền cho ĐVTN nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật thu hút gần 200 ĐVTN tham gia

Sáng nay ngày 02/8/2014 tại Hội trường Đảng thành phố Bà rịa, Thành Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn và chi đoàn Toà án tỉnh BR- VT tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và phiên tòa giả định xét xử tội phạm mua bán chất ma túy nhằm tuyên truyền cho ĐVTN nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật thu hút gần 200 ĐVTN tham gia.

One thought on “Sáng nay ngày 02 8 2014 tại Hội trường Đảng thành phố Bà rịa Thành Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn và chi đoàn Toà án tỉnh BR VT tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và phiên tòa giả định xét xử tội phạm mua bán chất ma túy nhằm tuyên truyền cho ĐVTN nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật thu hút gần 200 ĐVTN tham gia”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *