Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn khi mình đọc cuốn chuyện con mèo dạy chim hải âu bay mình rất ấn tượng trước tinh thần trách nhiệm của bạn mèo í và lòng nhân hậu của bạn mèo lâu lâu xem lại hình cũ mình biết ơn những người lạ đã sớm trở thành những người thương nhưng người đã tổ chức cho mình một buổi party mà mình không bao giờ quên được

“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn” khi mình đọc cuốn chuyện con mèo dạy chim hải âu bay, mình rất ấn tượng trước tinh thần trách nhiệm của bạn mèo í và lòng nhân hậu của bạn mèo.
lâu lâu xem lại hình cũ, mình biết ơn những người lạ đã sớm trở thành những người thương, nhưng người đã tổ chức cho mình một buổi party mà mình không bao giờ quên được …
Khi mình hoài nghi về khái niệm “Cho-nhận” mình lại lật lại những tấm hình….
See Translation

2 thoughts on “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn khi mình đọc cuốn chuyện con mèo dạy chim hải âu bay mình rất ấn tượng trước tinh thần trách nhiệm của bạn mèo í và lòng nhân hậu của bạn mèo lâu lâu xem lại hình cũ mình biết ơn những người lạ đã sớm trở thành những người thương nhưng người đã tổ chức cho mình một buổi party mà mình không bao giờ quên được”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *