Thông báo tuyển dụng việc làm Sáng ngày 19 10 2014 nhằm ngày Chủ Nhật Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đoàn tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2014 tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bà Rịa Ban thường vụ Thành Đoàn thông báo đến toàn thể Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến tham gia chương trình các bạn sẽ được các công ty tư vấn và tuyển dụng vào làm việc trong các công ty với công việc và mức lương phù hợp Thanh Đoàn đề nghị các chi cơ sở Đoàn thông báo rộng rãi đến toàn thể thanh niên và tham gia đảm bảo số lượng

Thông báo tuyển dụng việc làm.
Sáng ngày 19/10/2014 ( nhằm ngày Chủ Nhật), Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đoàn tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2014 tại Trung tâm văn hóa thông tin- thể thao thành phố Bà Rịa. Ban thường vụ Thành Đoàn thông báo đến toàn thể Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến tham gia chương trình, các bạn sẽ được các công ty tư vấn và tuyển dụng vào làm việc trong các công ty với công việc và mức lương phù hợp. Thanh Đoàn đề nghị các chi cơ sở Đoàn thông báo rộng rãi đến toàn thể thanh niên và tham gia đảm bảo số lượng.

2 thoughts on “Thông báo tuyển dụng việc làm Sáng ngày 19 10 2014 nhằm ngày Chủ Nhật Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đoàn tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2014 tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bà Rịa Ban thường vụ Thành Đoàn thông báo đến toàn thể Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến tham gia chương trình các bạn sẽ được các công ty tư vấn và tuyển dụng vào làm việc trong các công ty với công việc và mức lương phù hợp Thanh Đoàn đề nghị các chi cơ sở Đoàn thông báo rộng rãi đến toàn thể thanh niên và tham gia đảm bảo số lượng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *