Thứ khiến tớ buồn k phải là khoảng cách cũng k phải thái độ của người khác

Thứ khiến tớ buồn,k phải là khoảng cách,cũng k phải thái độ của người khác! Thứ khiến tớ buồn,chính là cậu,là thái độ của cậu mà thôi! Khoảng cách xa nhất k phải là địa lý! Khoảng cách xa nhất là khi bất an trong chính suy nghĩ của mình! Cậu ah! Nếu đăng rồi lại xoá,thì đừng đăng! Nếu đến vị trí của tớ là gì,tớ cũng k cảm nhận đc! Thì tớ thất bại quá rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *