Tin vui cho các Mẹ ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ

Tin vui cho các Mẹ, ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ.
Tin vui cho các bạn Ko có bằng cấp, lẫn có bằng cấp, thế giới biến đổi sang nền Kinh tế hiệu quả, tập trung vào việc ra kết quả thực sự.
Mình sẽ lập 1 team toàn các bạn 91 – 99 để khởi động dự án, bạn nào tự thấy mình có tài có đức thì ứng tuyển nhé. Giới thiệu thành công thì m có quà là cây nhà lá vườn, toàn đồ xịn.
Ko cần nói hay, cần người khiêm tốn làm nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin vui cho các Mẹ ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ

Tin vui cho các Mẹ, ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ.
Tin vui cho các bạn Ko có bằng cấp, lẫn có bằng cấp, thế giới biến đổi sang nền Kinh tế hiệu quả, tập trung vào việc ra kết quả thực sự.
Mình sẽ lập 1 team toàn các bạn 91 – 99 để khởi động dự án, bạn nào tự thấy mình có tài có đức thì ứng tuyển nhé. Giới thiệu thành công thì m có quà là cây nhà lá vườn, toàn đồ xịn.
Ko cần nói hay, cần người khiêm tốn làm nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin vui cho các Mẹ ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ

Tin vui cho các Mẹ, ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ.
Tin vui cho các bạn Ko có bằng cấp, lẫn có bằng cấp, thế giới biến đổi sang nền Kinh tế hiệu quả, tập trung vào việc ra kết quả thực sự.
Mình sẽ lập 1 team toàn các bạn 91 – 99 để khởi động dự án, bạn nào tự thấy mình có tài có đức thì ứng tuyển nhé. Giới thiệu thành công thì m có quà là cây nhà lá vườn, toàn đồ xịn.
Ko cần nói hay, cần người khiêm tốn làm nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin vui cho các Mẹ ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ

Tin vui cho các Mẹ, ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ.
Tin vui cho các bạn Ko có bằng cấp, lẫn có bằng cấp, thế giới biến đổi sang nền Kinh tế hiệu quả, tập trung vào việc ra kết quả thực sự.
Mình sẽ lập 1 team toàn các bạn 91 – 99 để khởi động dự án, bạn nào tự thấy mình có tài có đức thì ứng tuyển nhé. Giới thiệu thành công thì m có quà là cây nhà lá vườn, toàn đồ xịn.
Ko cần nói hay, cần người khiêm tốn làm nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin vui cho các Mẹ ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ

Tin vui cho các Mẹ, ko cần ép con đi học nhiều đâu nữa đâu ạ.
Tin vui cho các bạn Ko có bằng cấp, lẫn có bằng cấp, thế giới biến đổi sang nền Kinh tế hiệu quả, tập trung vào việc ra kết quả thực sự.
Mình sẽ lập 1 team toàn các bạn 91 – 99 để khởi động dự án, bạn nào tự thấy mình có tài có đức thì ứng tuyển nhé. Giới thiệu thành công thì m có quà là cây nhà lá vườn, toàn đồ xịn.
Ko cần nói hay, cần người khiêm tốn làm nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *