Tôi có ông đệ tử học lớp 5 cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào không biết nói ra sao mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn

Tôi có ông đệ tử học lớp 5 , cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào , không biết nói ra sao ,,,,, mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn . Cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào ???? Các anh em bạn bè có con ở tuổi này , hoặc các bạn trẻ teen teen có kinh nghiệm giới trẻ . Cho chút lời khuyên bổ ích nào cho cháu cái nhỉ . Thực sự thầy cũng khó vì vấn để bố mẹ phải tâm sự với bạn ý , nhưng bố mẹ lại chỉ bắt học và tập , Nên khó cho bạn ý tâm sự .

2 thoughts on “Tôi có ông đệ tử học lớp 5 cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào không biết nói ra sao mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi có ông đệ tử học lớp 5 cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào không biết nói ra sao mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn

Tôi có ông đệ tử học lớp 5 , cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào , không biết nói ra sao ,,,,, mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn . Cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào ???? Các anh em bạn bè có con ở tuổi này , hoặc các bạn trẻ teen teen có kinh nghiệm giới trẻ . Cho chút lời khuyên bổ ích nào cho cháu cái nhỉ . Thực sự thầy cũng khó vì vấn để bố mẹ phải tâm sự với bạn ý , nhưng bố mẹ lại chỉ bắt học và tập , Nên khó cho bạn ý tâm sự .

34 thoughts on “Tôi có ông đệ tử học lớp 5 cu cậu tâm sự thích một cô bé mà Khg biết phải làm thế nào không biết nói ra sao mình thì lại già quá rồi tình yêu thì lại chỉ có kiểu người lớn”

  1. Zai nhà mình hồi lớp 5 cũng thích 1 bé. Mình vừa chê gầy bé cu cậu nổi nóng luôn. Bạn ý xinh thế mà mẹ còn chê. Tốt nhất là k nên chê bạn gái của con giai . dù tuổi nào cũng vậy. Về sau mình chỉ khích để cu cậu học tốt hơn để nổi bật trước mặt bé gái đó vì bé gái học cũng rất ok.

  2. Thầy thử nói lớp 5 thầy chưa biết yêu? lớp 10 thầy mới cảm nắng 1 bạn (là thích chút chút thôi) rồi tùy theo diễn biến tâm trạng của bạn ý để thầy lái dần. Khó phết đấy?

  3. Kể cho con nghe rằng hồi lớp 5 mẹ đã yêu như thế nào,rất mãnh liệt tặng bao quà cho bạn trai cùng lớp chứ k như bạn này đâu chả có quà cáp gì chắc nó k yêu con đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *