Tôi ra tiê m internet la m va i va n LOL bên ca nh co thă ng nho c đang nghe điê n thoa i No no i Da

Tôi ra tiệm internet làm vài ván LOL…bên cạnh có thằng nhóc đang nghe điện thoại… Nó nói” Da!!̣ Dạ!! Con đang ở trường học mà mẹ” Vì lo lắng cho tương lai của mầm non Tổ Quốc..tôi liền cố ý hô lớn..quản lí..”nạp thêm tiền vào tài khoản XXX”.. Nói xong tôi ngồi cười hả hê…chắc kiểu chi về mẹ nó cũng bem cho mà lên bờ xuống ruộng. Vừa lúc đó Vợ tôi goị hỏi đang ở đâu đó..tôi trả lời đang ở tiệm net gần về rồi..! Đến lượt thằng nhỏ này quát thật to.. Lễ tân, khách 201 trả phòng. Bao cao su dùng hết 4 cái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *