Tử hiếu song thân lạc Gia hoà vạn sự thành

“Tử hiếu song thân lạc Gia hoà vạn sự thành”. Phận làm con, chỉ mong Bố mẹ mạnh khỏe hạnh phúc nghỉ ngơi hưởng tuổi già, nhưng nay Bố được bổ nhiệm vào vị trí mới, chỉ biết chúc Bố đầu tiên sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà nước phân công Bố nhé.

6 thoughts on “Tử hiếu song thân lạc Gia hoà vạn sự thành”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *