Vào thời gian này cách đây 4 năm ở Hà Nội khúc Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng có một mụ không biết thật hay giả thần kinh nhưng cứ thấy xe đi qua là chặn lại đòi tiền hoặc cố ý va chạm rồi ăn vạ

Vào thời gian này cách đây 4 năm ở Hà Nội, khúc Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng có một mụ không biết thật hay giả thần kinh nhưng cứ thấy xe đi qua là chặn lại đòi tiền hoặc cố ý va chạm rồi ăn vạ. Gặp người hiền hay nữ sinh thì mụ giật chìa khóa rồi đòi tiền. Có khi hớ hênh thì mụ giật rồi bỏ chạy.
Tự nhiên hôm nay rất muốn gặp lại mụ. Mụ mà đòi tiền hả? Mình cũng đang cần, mình sẽ cùng đi tìm với mụ…

2 thoughts on “Vào thời gian này cách đây 4 năm ở Hà Nội khúc Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng có một mụ không biết thật hay giả thần kinh nhưng cứ thấy xe đi qua là chặn lại đòi tiền hoặc cố ý va chạm rồi ăn vạ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *