XIN ĐỒ CŨ Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ cái gì xài được là lấy để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa

XIN ĐỒ CŨ!
Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ, (cái gì xài được là lấy)…để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa. Bạn nào có đóng thùng gửi Lang xin nha!
Gửi Viettelpost: Châu Văn Long, 174 Trần Hưng Đạo. Phước An. Krông Păc. Đak Lak. 0904284727
Gửi tới nhà xe: Nhà Xe Thuận Hiếu
0934111444- 147 hoàng hoa thám quận tân bình. Vô bãi giữ xe 19A
Gửi cho bạn gom: Số 4 Lê Thị Riêng. Q1. Anh Vũ: ‭0904226834
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

XIN ĐỒ CŨ Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ cái gì xài được là lấy để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa

XIN ĐỒ CŨ!
Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ, (cái gì xài được là lấy)…để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa. Bạn nào có đóng thùng gửi Lang xin nha!
Gửi Viettelpost: Châu Văn Long, 174 Trần Hưng Đạo. Phước An. Krông Păc. Đak Lak. 0904284727
Gửi tới nhà xe: Nhà Xe Thuận Hiếu
0934111444- 147 hoàng hoa thám quận tân bình. Vô bãi giữ xe 19A
Gửi cho bạn gom: Số 4 Lê Thị Riêng. Q1. Anh Vũ: ‭0904226834
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

XIN ĐỒ CŨ Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ cái gì xài được là lấy để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa

XIN ĐỒ CŨ!
Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ, (cái gì xài được là lấy)…để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa. Bạn nào có đóng thùng gửi Lang xin nha!
Gửi Viettelpost: Châu Văn Long, 174 Trần Hưng Đạo. Phước An. Krông Păc. Đak Lak. 0904284727
Gửi tới nhà xe: Nhà Xe Thuận Hiếu
0934111444- 147 hoàng hoa thám quận tân bình. Vô bãi giữ xe 19A
Gửi cho bạn gom: Số 4 Lê Thị Riêng. Q1. Anh Vũ: ‭0904226834
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

XIN ĐỒ CŨ Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ cái gì xài được là lấy để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa

XIN ĐỒ CŨ!
Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ, (cái gì xài được là lấy)…để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa. Bạn nào có đóng thùng gửi Lang xin nha!
Gửi Viettelpost: Châu Văn Long, 174 Trần Hưng Đạo. Phước An. Krông Păc. Đak Lak. 0904284727
Gửi tới nhà xe: Nhà Xe Thuận Hiếu
0934111444- 147 hoàng hoa thám quận tân bình. Vô bãi giữ xe 19A
Gửi cho bạn gom: Số 4 Lê Thị Riêng. Q1. Anh Vũ: ‭0904226834
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

XIN ĐỒ CŨ Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ cái gì xài được là lấy để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa

XIN ĐỒ CŨ!
Mấy cô mấy chị ở quê nhờ mình vận dụng nhan sắc để xin đồ cũ, (cái gì xài được là lấy)…để cho mấy em nhỏ và bà con trong buôn vùng sâu vùng xa. Bạn nào có đóng thùng gửi Lang xin nha!
Gửi Viettelpost: Châu Văn Long, 174 Trần Hưng Đạo. Phước An. Krông Păc. Đak Lak. 0904284727
Gửi tới nhà xe: Nhà Xe Thuận Hiếu
0934111444- 147 hoàng hoa thám quận tân bình. Vô bãi giữ xe 19A
Gửi cho bạn gom: Số 4 Lê Thị Riêng. Q1. Anh Vũ: ‭0904226834
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *