Frank Sinatra lớn lên trong nghèo khó, chết trong hào quang

Sinh ngày 12 – 12 – 1915 tại Hoboken, New Jersey. Lớn lên trên các đường phố nghèo ở Mỹ. Vì vậy, Frank Sinatra thề quyết tâm sẽ làm việc hết mình để thay đổi cuộc đời. Khởi nghiệp như một ca sĩ... Read More | Share it now!