Hồng Ánh sau Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương – Phần 2

Ở phim trường, Hồng Ánh có hay tranh cãi với đạo diễn về vai diễn không? Cũng có, nhưng ít thôi. Hồng Ánh thích làm việc với ai: đạo diễn già dặn kinh nghiệm hay đạo diễn... Read More | Share it now!

5 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của team.

 5 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của team. Hiệu quả của team phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sự liên kết các thành viên trogn nhóm. Khi nhóm hoạt động tốt sẽ phát huy tối đa khả... Read More | Share it now!